• Zwroty i reklamacje

                                    ODSTĄPIENIE OD UMOWY

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Każdy Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 
14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a). w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;
b). w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
c). zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

3. W celu dokonania zwrotu należy wysłać skan wypełnionego i podpisanego Formularza odstąpienia od umowy oraz w przypadku zwrotu detalicznego dokumentu sprzedaży (np. paragon):
   - pocztą na adres korespondencyjny: ul. Eugeniusza Baziaka 5/18, 31-619 Kraków  lub
   - e-mailem na adres: reklamacje@gibon24.pl   
Zwracany towar musi być kompletny, oryginalnie zapakowany i nie może być uszkodzony. 

UWAGA!
- towar używany lub noszący ślady użytkowania przez konsumenta nie podlega zwrotowi,
- prosimy mieć na uwadze, iż nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.


4. Po stronie konsumenta leży koszt przesyłki za zwracany towar. Po zweryfikowaniu kompletności towaru i przesłanych dokumentów, zwrot płatności nastąpi na konto bankowe podane w Formularzu odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od chwili otrzymania kompletu.

5. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Eugeniusza Baziaka 5/18, 31-619 Kraków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 
14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d). w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e). w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f). o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
g). w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
h). o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy. 

Więcej informacji na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.


                                     REKLAMACJE


1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
a). złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b). przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c). żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d). żądać usunięcia wady.

3. W celu reklamowania towaru należy wysłać skan wypełnionego i podpisanego Formularza reklamacji oraz dokumentu sprzedaży (np. paragon):
   - pocztą na adres korespondencyjny:  ul. Eugeniusza Baziaka 5/18, 31-619 Kraków
   - e-mailem na adres: reklamacje@gibon24.pl
Prosimy również o dołączenie dokładynch zdjęć wady produktu, które pomogą w zdecydowany sposób przyspieszyć proces reklamacji.

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Eugeniusza Baziaka 5/18, 31-619 Kraków.

5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail: reklamacje@gibon24.pl

7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania Formularza reklamacji.

Więcej informacji na temat reklamacji towaru znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.